Kontakt

eGov Systems spol. s r.o.

Brigádnická 27
841 10 Bratislava-Devín

tel.: +421 911 810 001  
e-mail:  info@eGovSystems.sk

IČO: 35 827 521 
DIČ: 2020 225 493 
IČ DPH SK 2020 225 493 
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I.,    
oddiel Sro, vl.č. 25658/B