iObčan

http://iObcan.sk

iObčan spája občanov so svojou samosprávou

iObčan je ocenená mobilná aplikácia (Android) spájajúca občanov so svojimi samosprávami. Zvyšuje angažovanosť občanov v živote obce uľahčením vzájomnej výmeny informácií. Sprístupňuje základné kontakty úradov, zobrazuje aktuality a podujatia samospráv a umožňuje zasielanie nápadov a podnetov všetkým územným samosprávam na Slovensku. Jednoduché použitie zaručuje vysokú pridanú hodnotu pre občanov bez zbytočnej administračnej záťaže a vysokých nákladov na strane samospráv.

Zapojením do platformy iObčan samospráva získa

 • možnosť publikovania aktualít a podujatí do mobilnej aplikácie aj na portál iObčan
 • administráciu podnetov od občanov, možnosť vybaviť podnet a odpovedať občanovi priamo do mobilnej aplikácie

O podnetoch a otázkach občanov je samospráva notifikovaná aj prostredníctvom emailu. Podnety nie sú automaticky zverejňované, ale zástupca samosprávy môže podnet zverejniť.

 

Služba bola vytvorená v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, mestom Stupava a získala cenu ITAPA. Občanom prináša:

 • aktuality a podujatia v najbližšom okolí a v obľúbených samosprávach
 • priamu komunikáciu so samosprávou prostredníctvom podnetov a nápadov
 • sledovanie stavu vybavenia podnetu a odpovedí priamo v aplikácii
 • kompletný zoznam adries a kontaktov na úrady všetkých územných samospráv na Slovensku
 

Spolu s portálom http://iObcan.sk tak tvorí efektívnu komunikačnú platformu zbližujúcu občanov s ich samosprávou.

Hlavné funkcie mobilnej aplikácie

 • mapa všetkých slovenských obcí a miest (možnosť filtrovania), zobrazenie podľa pozície používateľa, navigácia k úradu
 • detail samospráv zobrazuje kontakty na starostov, úrad, počet obyvateľov
 • aktuality a podujatia jednotlivých samospráv, alebo zoskupené geograficky podľa polohy používateľa
 • zaslanie reakcie na publikovanú aktualitu alebo ľubovoľného dotazu či podnetu, prijímanie odpovedí obce / mesta
 • podnety vrátane fotografii (fotoaparát, fotky z galérie) a aktuálnej polohy (GPS)
 • podnet je možné zaslať aj anonymne, aj na anonymný podnet je možné dostať odpoveď na mobil odosielateľa
 • nahlásenie chyby alebo pripomienky k funkčnosti aplikácie (priamo alebo prostredníctvom e-mailu)

Objednávky, otázky