Služby

Sme zameraní na riešenia prinášajúce spoločenský úžitok. Samosprávam uľahčujeme informatizáciu procesov, plnenie zákonných povinností, prinášame nástroje na efektívnu komunikáciu s občanmi a transparentné a jednoduché zverejňovanie.

Komplexný balík služieb pre samosprávu

GovIS Webové sídlo a informačný systém v jednom
iObčan Mobilná aplikácia a portál tvoriaci platformu na komunikáciu s občanmi (publikovanie aktualít do mobilnej aplikácie a prijímanie podnetov)
SMS-info Rozposielanie SMS a emailových správ priamo občanom, poslancom...
eGov-Zmluvy Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona