eGov Blog

iObčan na workshope o mGovernmente na pôde Európskej komisie

Dňa 21.5.2014 sme sa v Bruseli zúčastnili na seminári Mobile by default? – Leveraging Mobile Technology to Extend eGovernment’s Reach and Scope, organizovanom Európskou komisiou (DG Connect) a ePractice.eu. Našim príspevkom sme sa podelili o skúsenosti s platformou iObčan ako jednoduchým spôsobom obojstrannej komunikácie medzi obcami, mestami a ich občanmi.

Témou workshopu bola otázka využitia mobilných technológií pri výkone verejnej správy. Kľúčové bolo porovnanie eGovernmentu s mGovernmentom a analyzovanie legislatívnych, administratívnych, technologických a finančných nárokov a predpokladov k využitiu potenciálu mobilných zariadení v rámci jednotlivých členských štátov aj Európskej únie ako celku.

 

Do prvého workshopu na túto tému bolo vybraných 12 prezentácií zo súkromného sektora, štátnej správy a akadémie, ktoré boli rozdelené do troch sekcií:

  1. medzinárodné osvedčené praktiky,
  2. stratégia a technológie v rámci implementácie mGovernmentu,
  3. praktické skúsenosti.

Náš príspevok o platforme iObčan zavŕšil tretiu sekciu a tak aj celý seminár.

 

Platformu iObčan sme predstavili ako nástroj na dosiahnutie vyššej občianskej angažovanosti prostredníctvom efektívnej informovanosti a jednoduchej obojstrannej komunikácie občanov s obcou a mestom. Mobilná aplikácia a portál iObčan prináša okamžite použiteľné riešenie so strategickým výhľadom na rozšírenia o budúce elektronické služby.

 

Pre viac informácií navštívte stránku workshopu.

Fotogaléria
iObčan na Twiteri