Služby

Sme zameraní na riešenia prinášajúce spoločenský úžitok. Samosprávam uľahčujeme informatizáciu procesov, plnenie zákonných povinností, prinášame nástroje na efektívnu komunikáciu s občanmi a transparentné a jednoduché zverejňovanie.

Komplexný balík služieb pre samosprávu

GovIS Webové sídlo a informačný systém v jednom
eGov Zastupiteľstvo   Automatizovaná príprava a zverejňovanie programov zasadnutí, materiálov a uznesení zastupiteľstva a komisií.
SMS-info Rozposielanie SMS a emailových správ priamo občanom, poslancom...
eGov-Zmluvy Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona