eGov Blog

eGovSystems na ITAPA 2015

Naša spoločnosť sa aktívne zúčastní medzinárodného kongresu ITAPA 2015 v Bratislave 4. - 5. novembra 2015. Súčasne je partnerom ITAPA so zámerom, aby po náročnom programe účastníci našli aj príjemné uvoľnenie.

Úplne nová služba SMS-info pre obce a mestá

Spustili sme úplne novú verziu obľúbenej elektronickej služby SMS-info (predtým eGov-Hlásnik) na adrese http://sms-info.eu/.

Na 21. konferencii ZISS predvedieme eGov-Zastupiteľstvo

Dňa 14.- 15. mája 2015 sa koná 21. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska, ktorej sa opätovne zúčastní aj naša spoločnosť.

iObčan na workshope o mGovernmente na pôde Európskej komisie

Dňa 21.5.2014 sme sa v Bruseli zúčastnili na seminári Mobile by default? – Leveraging Mobile Technology to Extend eGovernment’s Reach and Scope, organizovanom Európskou komisiou (DG Connect) a ePractice.eu. Našim...

Podporili sme súťaž o najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku

Naša spoločnosť sa stala partnerom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie sa v tomto ročníku zapojilo...

Spustili sme nový webový portál pre Ružinov

Vytvorili sme nový web portál pre Ružinov, ktorý okrem štandartného redakčného systému obsahuje prvky eGovernmentu. V prvom rade ide o úradnu tabuľu, zverejňovanie zmlúv z prostredia agendového systému, elektornické...

Aktualizácia a zmena designu web stránky Dolnej Súče

Dňa 1.4.2014 sme obci Dolná Súča aktualizovali redakčný systém a vynovili design stránky.

Elektronické schránky a ďalšie povinnosti na portáli Slovensko.sk

Cieľom informačného seminára je oboznámiť účastníkov s povinnosťami územných samospráv súvisiacimi s prevádzkovaním Elektronických schránok na portáli Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy).

Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní

Portál eGov Obstarávania umožňuje obciam, školám a ostatným povinným osobám jednoduché zverejňovanie verejných obstarávaní pri zákazkách už od 1 000 € podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnej...