eGov Blog

Na 21. konferencii ZISS predvedieme eGov-Zastupiteľstvo

Dňa 14.- 15. mája 2015 sa koná 21. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska, ktorej sa opätovne zúčastní aj naša spoločnosť.

Spoločnosť eGov Systems s.r.o. sa aj v tomto roku podiela na príprave a obsahu odborného programu konferencie ZISS.

 

V rámci programu vystúpi zástupca našej spoločnosti s príspevkom eGov-Zastupiteľstvo - efektívnosť pre úrady a poslancov, transparentnosť pre občanov.

 

Táto služba umožňuje obciam a mestám, ktoré chcú byť transparentné a dôveryhodné a chcú informovať svojich občanov o svojej činnosti, jednoduchým spôsobom zverejňovať najdôležitejše informácie týkajúce sa štruktúry, činnosti a rozhodnutí orgánov samosprávy.

 

Občanom umožňuje služba prístup k dôležitým informáciám "na jeden klik" a možnosť prihlásenia sa k odberu pozvánok na zasadnutia zastupiteľstva, prístup k materiálom zasadnutí, ale aj prehľad o účasti a hlasovaní jednotlivých poslancov na zasadnutiach a mnoho ďalších informácií.