eGov Blog

Úplne nová služba SMS-info pre obce a mestá

Spustili sme úplne novú verziu obľúbenej elektronickej služby SMS-info (predtým eGov-Hlásnik) na adrese http://sms-info.eu/.

Nová vslužba je dostupná na adrese SMS-info.eu. Služba prináša najmä zjednodušené prihlasovanie občanov na príjem správ a jednoduchšiu administráciu.

 

Ak potrebujete informovať väčšie počty zákazníkov alebo občanov, máte dnes k dispozícií širokú škálu možností. Jednou z nich sú aj služby, ktoré posielajú SMS správy na telefónne čísla zákazníkov. Na rozdiel od SMS brán a podobných riešení ponúka služba SMS-info.eu prijímanie len relevantných a objednaných správ – posielané sú len správy týkajúce sa konkrétnych oblastí, o ktoré odberateľ vopred prejavil záujem a k ich odberu sa prihlásil.

 

Výhoda služby SMS-info.eu pre zákazníka spočíva v tom, že nie je obťažovaný irelevantnými a nevyžiadanými správami, čím sa aj znižuje riziko, že by odber správ zrušil. Navyše si odberateľ vie príjem správ sám priebežne riadiť (počas dovolenky, pri zmene záujmov a podobne). Pri takomto spôsobe riadenia odberu správ súčasne klesajú náklady na prevádzku služby, keďže sú posielané len objednané správy a priamo konkrétnemu zákazníkovi (a neplatí sa zbytočne za správy, ktoré by zákazníka nezaujímali).

 

Službu v širšom merítku využívajú najmä samosprávy, ktoré týmto spôsobom šíria naliehavé správy alebo informujú svojich občanov o rôznych udalostiach v obci.

 

V súčasnosti začína eGov Systems rozširovať pôsobnosť aj na komerčnú oblasť – tam, kde je potrebná široká a rýchla informovanosť (notifikácie) – cestovné kancelárie, bytové družstva a podniky, rôzne združenia, obchod v špecifických oblastiach a pod. Ambíciou služby je poskytovať používateľom rýchle adresné upozornenia pre čo najširší okruh oblastí a stať sa tak účinným pomocníkom v ére mobility.