eGov Blog

Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní

Portál eGov Obstarávania umožňuje obciam, školám a ostatným povinným osobám jednoduché zverejňovanie verejných obstarávaní pri zákazkách už od 1 000 € podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnej od 1.7.2013

Portál reaguje na novelu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnú od 1.7.2013, ktorá priniesla povinnosť verejných obstarávateľov zverejňovať zákazky v hodnote už od 1 000 €. Službu eGov Obstarávania môžu obce, mestá, samosprávne kraje, školy a ďalšie organizácie, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, využiť ako svoj profil verejného obstarávateľa. Zverejnené informácie môžu byť automaticky zobrazené aj na webovej stránke obce či organizácie.  

 

Dozvedieť sa viac o portáli na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania »