eGov Blog

Podporili sme súťaž o najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku

Naša spoločnosť sa stala partnerom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 27 stavieb. Slávnostné odovzdávanie cien bolo spojené s odbornou konferenciou pre samosprávy.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať také riešenia bytovej výstavby na Slovensku, ktoré sú progresívne a hlavne cenovo dostupné pre našich občanov. 

Do 16. ročníka súťaže sa prihlásilo 27 súťažných návrhov, a to v troch kategóriách. Na základe rozhodnutia poroty bolo udelených 9 cien, jedna mimoriadna vecná cena našej spoločnosti a čestné uznanie. Zároveň sa odborná porota rozhodla udeliť čestné uznania starostom obcí Krížová Ves, Spišské Tomášovce a Vydrany za aktivity podporujúce participatívny model výstavby, ako aj celkovú starostlivosť o rozvoj bývania v obci.

 

V rámci vyhodnotenia súťaže pripravilo ministerstvo dopravy 2. odbornú konferenciu pre samosprávy. Hlavnými témami boli najnovšie informácie z oblasti bytovej politiky, príprava nového stavebného zákona a problematika verejného obstarávania v oblasti výstavby nájomných bytov. Konferencia poskytla samosprávam priestor, aby si mohli efektívne vymieňať svoje skúsenosti z oblasti výstavby a bytovej politiky. 

 

Viac informácií nájdete tu.