eGov Zmluvy

Zverejňujte svoje zmluvy, objednávky a faktúry jednoducho a trasparentne.

 

Portál slúži pre zákonné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr povinných osôb podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákonov č. 546/2010 a 382/2011 Z.z. a novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. januára 2011.


Portál je určený najmä obciam, mestám a samosprávnym krajom, nimi zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a školám, ako aj všetkým ostatným povinným osobám podľa zákona. Umožňuje im plniť si zákonné povinnosti v priebehu niekoľko hodín od registrácie, bez finančne a kapacitne náročnej implemenácie vlastného systému zverejňovania a jeho následnej údržby.

Hlavné výhody:

 • aktualizácia aplikácie a zosúladenie s platnou legislativou
 • odbremenenie dátového zaťaženia povinnej osoby
 • okamžité nasadenie a využívanie aplikácie
 • jednoduchá a intuitívna administrácia
 • hromadný import dát
 • možnosť prepojenia na ekonomický alebo iný systém pre automatizované spravovanie dát
 • jednoduchá možnosť zobrazovania informáciií na web povinnej osoby
 • výstup do RSS, XML
 • vydávanie potvrdení o právoplatnosti zmluvy a overenie ich aktuálnosti
 • technická podpora
 • ocenené Transparency International kvalitou zverejňovania  v oboch kategóriách "Obce a mestá" a "Samosprávne kraje"


Jednoduché zverejňovanie prostredníctvom:

 • webového formulára
 • hromadným nahratím údajov vo formáte CSV (napr. výstup z účtovného softvéru)
 • priamym napojením na ekonomickú agendu prostredníctvom WebServices.


V hodnoteniach kvality zverejňovania  Transparency International Slovensko (TIS) získali používatelia nášho portálu 1. miesto . (link:  page_white_acrobat-original http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/07/TS_Zverejnovanie_zmluv_samospravami_2_kolo.pdf )

Pre svoje rýchle a jednoduché využitie sa služba eGov-Zmluvy stala veľmi obľúbenou medzi samosprávami a organizáciami.

egov-zmluvy-original
Prejsť na portál eGov zmluvy