eGov Obstarávania

Jednoduché a efektívne zverejňovanie verejných obstarávaní s pokročilými nástrojmi na vyhľadávanie informácií a automatizovaným informovaním dodávateľov o nových obstarávaniach. Zverejnené informácie môžu byť automaticky zobrazené aj na webovej stránke obce či organizácie.

Portál eGov-Obstarávania umožňuje zverejňovať obstarávania predpísaným spôsobom podľa novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnej od  1. 7. 2013, ktorá  priniesla povinnosť verejných obstarávateľov zverejňovať zákazky. Služba šetrí čas aj peniaze obstarávateľom pri plnení ich zákonných povinností.

eGov obstarávania obdržala 1. miesto ceny publika na odbornej konferencii ITAPA 2013 .

Hlavné výhody:

  • Jednoduchá a intuitívna administrácia
  • Pokročilé nástroje pre vyhľadávanie
  • Automatické notifikácie dodávateľov
  • Prepojenie na web stránku obstarávateľa
  • Aktualizácia systému podľa platnej legislatívy
  • Odbremenenie dátového zaťaženia obstarávateľa
  • Úspora v obstarávaných službách a tovare
  • Transparentnosť obstarávateľa
  • Technická podpora