GovIS+

Webové sídlo a informačný systém samosprávy v jednom!

 • Pokročilé internetové riešenie vytvorené pre potreby samospráv
 • Grafické prevedenie, ktoré sa čitateľne zobrazuje aj na mobilných zariadeniach
 • Špecializovaná funkcionalita pomocou modulov umožňuje:
  • jednoduché zverejňovanie dokumentov, zmlúv, verejných obstarávaní, oznamov...,
  • aktívnu komunikáciu s občanmi prostredníctvom služby SMS-info
  • používať plnohodnotné elektronické zastupiteľstvo
 • Pravidelná aktualizácia a údržba, pravidlné rozširovanie funkcií, dôraz na funkčnosť a bezpečnosť 
 • Cloudové riešenie 
 • Optimalizácia pre webové vyhľadávače, aby sa informácie zo stránok zobrazovali ako prvé výsledky vyhľadávania

Moduly – popis funkčnosti

Redakčný systém (CMS)

 • Správa obsahových stránok priamo v prostredí stránky
 • Pokročilá správa hlavného menu
 • Správa blokov, ktoré možno umiestniť na preddefinované pozície (Dôležité odkazy, Top lokality...)

Novinky

 • Jednoduché zverejňovanie noviniek
 • Nastaviteľný dátum publikovania a ukončenia zobrazovania novinky
 • Rôzne kategórie noviniek

Kalendár

 

 • Editácia podujatí, dátumu a miesta konania
 • Správa miest podujatí
 • Zobrazenie v kalendári
 • RSS
 • Prepojenie s platformou iObčan

Galéria

 

 • Možnosť vytvárania albumov a ich zaraďovania do kategórií
 • Hromadné nahrávanie obrázkov
 • Editácia popisov k obrázkom
 • Integrácia galérie do obsahovej stránky
 • Príjemné dynamické prehliadanie využitím JavaScriptu

Ankety

 

 • Vypísanie anketovej otázky a možných odpovedí
 • Nastavenie dátumu spustenia a ukončenia ankety
 • Vyhodnotenie odpovedí
 • Ochrana voči duplicitnému hlasovaniu
 • Archív ankiet

Upútavka

 

 • Zobrazovanie niekoľkých aktuálnych upútavok v dynamickom baneri na úvodnej stránke.

Infostránky

 

 • správa stránok v stromovej štruktúre, vhodné na jednoduché členenie rozsiahlych informácií

Archív (priečinky)

 

 • nahranie dokumentov do priečinkov prostredníctvom FTP
 • možnosť zverejniť konkrétny priečinok aj s popisnou informáciou

Miestne noviny

 

 • zverejňovanie periodík, obsahu, obrázku a elektronickej verzie
 • automatické zoskupovanie do ročníkov

Dokumenty a štruktúrované informácie

 

 • Komfortné zverejňovanie dokumentov alebo metadát, nahranie súboru a editácia popisov
 • Prehľadné zobrazenie a vyhľadávanie
 • Manažment sekcií (napr. životné prostredie, stavebný úrad...)
 • Konkrétne realizácie:
 • Všeobecne záväzné nariadenia
 • Výruby stromov
 • a iné (podľa potrieb objednávateľa)

Úradná tabuľa

 

 • Správa viacerých úradných tabúl
 • Zverejňovanie oznamov a dokumentov všetkých druhov v danom časovom rozmedzí na ľubovoľných úradných tabuliach
 • RSS pre každú úradnú tabuľu

Kontakty

 

 • Správa organizačnej štruktúry úradu
 • Náplň práce jednotlivých oddelení
 • Správa pracovníkov, kontaktných údajov a zaradenia do oddelení

Tlačivá

 

 • Nahrávanie tlačív v rôznych formátoch (doc, pdf, rtf)
 • Editácia popisov tlačív a zaraďovanie do kategórií
 • Prehľadné zobrazenie tlačív v rámci kategórií

Spýtajte sa

 

 • Možnosť kladenia otázok návštevníkmi stránky prostredníctvom formulára
 • Mailová notifikácia o doručení otázky
 • Manažment otázok
 • Ochrana proti spamu

Miestne zastupiteľstvo

 

 • Manažment poslancov, zloženia komisií a miestnej rady
 • Evidencia a zverejňovanie dochádzky poslancov na zasadnutia
 • Editácia informácií a nahrávanie dokumentov k zasadnutiam miestnej rady, komisií:
 • Program
 • Materiály
 • Výsledky hlasovania
 • Schválené materiály
 • Zvukový záznam
 • Zverejňovanie uznesení zo zasadnutia

Fulltextové vyhľadávanie

 • Integrácia služby Google