eGov Dáta

Zverejňujte údaje z interných agiend a databáz. Jednoduchým spôsobom publikujte údaje z back-officu - interných agiend.
V zobrazených údajoch sa veľmi jednoducho vyhľadávajú a triedia informácie. Verejnosť tak získa pokročilý nástroj na analýzu zverejnených data-setov.

Vlastnosti

 • tabuľkové zobrazenie údajov
 • triedenie tabuľky a to aj pri tisícoch obsiahnutých záznamov
 • intuitívne vyhľadávanie a selekcia v tabuliek
 • automatická aktualizácia dát
 • on-line aktualizácia prostredníctvom WebServices
 • jendoduchý upload súboru v tvare CSV
 • možnosť zobrazenia dát prostredníctvom funkcie IFRAME
 • technická podpora


Hlavné výhody:

 • jednoduché a rýchle spustenie zverejňovania údajov
 • jednoduchá správa a aktualizácia  zverejnených údajov
 • rýchle a prehľadné výbery a triedenia
 • minimálne náklady  na zriadenie a prevádzku