SMS-info

http://sms-info.eu

 

Vstup do starej verzie služby:  https://sms-info.sk

Služba na rozposielanie SMS a emailov občanom.


Zdroj: TV Markíza - Televízne noviny 14.7.2014

Jednoduchosť komunikácie s občanmi a zákazníkmi

Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny kraj), firmám a iným organizáciám jednoduchým spôsobom rozposielať krátke správy občanom a zákazníkom prostredníctvom SMS a e-mailu. Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu na rýchle a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach. Pre firmy a iné organizácie je účinným nástrojom komunikácie so zákazníkmi.

Okruhy informácií (témy správ)

Pre správy rôzneho druhu a obsahu (napr. o kultúre, športe, činnosti samosprávy...) je možné zriadiť samostatné informačné kanály. Občan alebo zákazník si vo svojich nastaveniach určí, ktoré správy a akým spôsobom chce prijímať, či cez SMS alebo emailom.